Anmeldung HSK Albanisch

 Fëmijët shumëgjuhësorë mund ta vijojnë mësimin në Gjuhën Shqipe dhe Kulturën Shqiptare GJSHKSH), në gjuhën e tyre të parë, që nga viti i dytë i kopshtit parashkollor. Për këtë është i nevojshëm lajmërimi i fëmijës nga ana e prindërve. Lajmërimi vlen prej vitit shkollor 2022/23 dhe për të gjitha vitet vijuese shkollore. Të dhënat e mëposhtme do të përdoren besueshmërisht dhe vetëm për qëllime të brendshme shkollore. Afati për lajmërim është deri në fund të marsit. Kursi është me pagesë. Kursi kushton për një fëmijë 480.- fr. në vit, për dy fëmijë 600.- dhe për tre e më shumë fëmijë 720.- fr. në vit.
 Mehrsprachige Kinder können den Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) in ihrer Erstsprache ab der 2. Kindergartenjahr besuchen. Dafür ist die Anmeldung durch die Eltern erforderlich. Die Anmeldung gilt ab dem Schuljahr 2019/20 und für alle folgenden Schuljahre. Die untenstehenden Angaben werden vertraulich behandelt und ausschliesslich für schulinterne Zwecke verwendet. Die Anmeldefrist ist Ende Februar. Der Kurs kostet pro Kind pro Jahr Fr. 480.-, bei zwei Kindern Fr. 600.- und bei drei und mehr Kinder Fr. 720.-
KontaktAlbanischer Lehrer- und Elternverband
Nexhat Maloku
Hagenbuchrain 32
8047 Zürich
076 569 20 80
044 272 82 23

www.lapsh-zh.ch

1. Angaben Schüler/Schülerin

Name *
Vorname *
Geburtsdatum *

2. Angaben Eltern

Name *
Vorname *
Herkunftsland *
Adresse *
PLZ / Ort *
Telefon
Mobile
Email *
Bestätigung E-Mail *

3. Angaben Schule

Gemeinde/Schulkreis
Schulhaus
Stufe
Lehrer/Lehrerin

4. Bestätigung

 Unë obligohem / Ne obligohemi se do të kujdesemi për vijimin e rregullt të mësimit nga ana e fëmijës sonë. Çlajmërimi i fëmijës nga ana e prindërve është i mundur parimisht vetëm në fund të një viti shkollor dhe i drejtohet koordinatorit me shkrim.
 Ich verpflichte mich / Wir verpflichten uns für einen regelmässigen Unterrichtsbesuch zu sorgen. Eine Abmeldung durch die Eltern ist in der Regel nur auf Ende eines Schuljahres möglich und hat schriftlich bei der Koordinationsperson zu erfolgen.
  Bestätigung *
  Bitte geben Sie die Zeichen aus dem Bild ein (: Neues Bild)
  * Eingabe obligatorisch